Yhdessä suunniteltu on yhdessä tehtävissä – osallistava strategiasprintti kasvuyrityksen suunnan kirkastajana

Yhdessä suunniteltu on yhdessä tehtävissä – osallistava strategiasprintti kasvuyrityksen suunnan kirkastajana

Suomalaiset kasvuyritykset kokevat haastavan kilpailuympäristön yhdeksi keskeiseksi kasvun esteeksi. Kilpailussa pärjätäkseen tulee löytää kyvykkyydet niin markkinointiin, osaamiseen, johtamiseen ja prosesseihin. Yrityksen vision ja kilpailuedun kirkastaminen, sekä strategisten kyvykkyyksien rakentaminen ovat menestymisen ytimessä. Näitä haasteita ja tarpeita kasvuyritysten tulisi lähestyä ennakoivan ja osallistavan strategiatyön kautta.

Strategian luominen yhdessä

Ennakointi tarkoittaa sitä, että yritys luo vaihtoehtoisia skenaarioita yrityksen tulevaisuudesta. Yrityksen tulee hankkia riittävästi ymmärrystä muuttuvista asiakastarpeista ja muutostrendeistä. Yrityksellä tulee jatkuvasti olla kyky ja menetelmät tutkia ympäristöä, kuunnella asiakkaita sekä henkilöstöä ja huomioida näitä havaintoja strategiassa.

Lisäksi yrityksellä täytyy olla menetelmiä osallistaa strategian luomiseen keskeiset sidosryhmät kuten oma henkilöstö ja asiakkaat. Yhdessä tehtävän strategiakehittämisen kautta sidosryhmien asiantuntemus ja kokemukset tulevat parhaiten kuulluiksi. Samoin, yhdessä luodaan jaettu ymmärrys yrityksen tavoitteista sekä tuetaan vahvempaa sitoutumista ja motivoitumista strategian mukaiseen päivittäiseen työskentelyyn.  Myöhemmän sitoutumisen kannalta on tärkeää, että strategiaa tehdään yhdessä henkilöstön kanssa mahdollisimman avoimesti (kuva).

Strategiasprintti on business coachingia ja muotoilua hyödyntävä strategiatyömenetelmä. Strategiasprinttiin valmistaudutaan hankkimalla ymmärrystä nykytilasta ja tarpeista. Sprintin aikana osallistujien kesken luodaan yhteinen ymmärrys haasteesta ja tavoitteesta, luonnostellaan vaihtoehtoisia skenaarioita, sekä testataan ja validoidaan niitä sidosryhmillä.

Strategisen muutoksen toteutus

Kun innostava tulevaisuuskuva on syntynyt ja etenemisen suunta valittu, muutosmatka alkaa. Uusi strategia tuo muutostarpeita osaamiseen, organisoitumiseen ja johtamiseen. Muutos on jatkuvaa kehittämistä koskien mm. työtapoja ja tiimityötä, itseohjautuvuutta ja muutoskyvykkyyttä.

Yrityksen tulee tehdä asioita, jotka tukevat ja edistävät strategiaa. Kun strategia on yhteisesti ymmärretty, jokainen tietää, minkälainen oma työskentely edistää sitä. Jokainen työntekijä on silmät ja korvat, jotka tarkkailevat muutoksia ja tekevät havaintoja toimintaympäristöstä ja niiden merkityksestä yrityksen strategialle. Avoin ja luottamuksellinen yrityskulttuuri mahdollistaa strategisen ajattelun ja keskustelun koko organisaatiossa.

Puhutaanko teidän yrityksessänne strategiasta päivittäin: mitä havaintoja olette tehneet toimintaympäristöstä, mitä palautetta saaneet asiakkailta, mitä uusia kilpailijoita on ilmennyt, mitä data kertoo teille, miten kokeilut ovat toimineet, onko suunta oikea, jatketaanko näin?

Ota yhteyttä, jos Strategiasprintti kiinnostaa ja on teidän yrityksellenne ajankohtainen!

Johanna Laurinen/ Businessworks

Terhi Vesterinen/ SolPoint

Blogikirjoitus on julkaistu Oulun Kauppakamarin Jäsenemme tiedottavat -palstalla 26.2.2020