Tulevaisuuden tilasuunnittelu – virtuaalisuutta ja palvelua, case Sisu Interior

Tulevaisuuden tilasuunnittelu – virtuaalisuutta ja palvelua, case Sisu Interior

Sisukas tiimi oli vastassa minua tunnelmallisessa Alppimajassa Oulussa, Sisu Interiorin toimipisteessä, kun käynnistimme uuden palvelumuotoilutyön syksyllä 2020.

Palvelumuotoilutyön tavoitteena oli rakentaa yhteiskehittämisen menetelmin uudenlainen sisustussuunnittelupalvelun kokonaisuus, joka hyödyntää uusinta visuaalista teknologiaa (mm. AR) sekä palvelumuotoilun menetelmiä. Uusi palvelu paitsi tehostaa suunnittelupalvelutyötä, se tuo siihen myös uusia ominaisuuksia ja kokemuksellisuutta.

Lisäksi, työn tavoitteena oli perehdyttää sisulaiset palvelumuotoiluun, jotta sen käyttäjälähtöisen kehittämisen ajattelutapaa ja työmenetelmiä hyödyntämällä yritys voi jatkossakin kehittää omia palveluita ja asiakaskokemusta.

“Johannan workshopit kirkasti näkemyksemme uusista palveluista. Saimme Johannan avulla rajattua ideoitamme aidoksi palvelutuotteeksi. Myös ohessa syntyneet muut huippu liiketoimintaideat koottiin helposti tuotteistettaviin palveluihin, joiden avulla voimme tulevaisuudessa jatkokehittää yritystä. Kokonaisuus oli erittäin hyvä ja suosittelen Johanna palveluja!”
Laura Korento, sisustusarkkitehti ja yrittäjä, Sisu Interior

Palvelumuotoilutyö alkoi pienimuotoisella luennolla ja johdannolla palvelumuotoiluajatteluun. Sen myötä keskeisenä ensimmäisenä asiana oli suunnitella, minkälaista ymmärrystä asiakkaiden tarpeista tarvitaan kehittämisen tueksi ja miten sitä voisi hankkia. Havaintojen ja hypoteesien kautta muodostettuja palvelumuotoiluhaasteita lähdettiin ratkomaan ideointiworkshopissa, jossa tiimi laittoi itsensä likoon ja ideoi ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Ratkaisuvaihtoehdoista rajattiin jatkokehittämiseen sellaisia ideoita, joissa onnistumisen mahdollisuus on paras ja joka tukee parhaiten yrityksen tavoitteita. Toisessa workshopissa, joka pidettiin online, konkretisoitiin uutta palvelukonseptia vielä pidemmälle – prototyypiksi, eli sellaiseen muotoon, että se on esiteltävissä sidosryhmille ja asiakkaille, ja sitä on mahdollista kehittää palautteen perusteella.

Palvelumuotoilutyössä konkretisoitiin uusi sisustuspalvelukonsepti ja vaiheistettiin sen kehittäminen. Työ jatkuu teknologiaratkaisun suunnittelu- ja toteutustyöllä.

Sisu Interior on sydämellinen ja tekevä tilasuunnitteluun erikoistunut yritys Oulussa, jolla on sekä sisustusosaamista että osaamista projektien hallinnasta.