Uusia valokuvaustuotteita yrityksille digiaikana – case Studio P.S.V.

Uusia valokuvaustuotteita yrityksille digiaikana – case Studio P.S.V.

Arvo syntyy palvelusta, tuote helpottaa ostamista. Tee yrityksesi prosessien arvo näkyväksi asiakkaalle, ja tee siitä vastustamaton palvelutuote.

Studio P.S.V. on tullut minulle tutuksi oululaisena arvostettuna valokuvaamona – yritys onkin yksi Suomen palkituimmista muotokuvaamoista.

Valokuvaamo Studio P.S.V. on palvellut yritysasiakkaita jo vuodesta 1994 ja ollut siten mukana monen Pohjois-Suomen yrityksen juhlassa ja arjessa.

Toteutimme palvelumuotoiluprojektin Studio PSV:n yrityskuvausten kehittämiseksi alkuvuodesta 2021.

Palvelumuotoilutyön tavoitteena oli uudistaa yrityskuvauspalveluita ja kehittää uusia houkuttelevia palvelukokonaisuuksia yritysasiakkaille. Työn aloitettiin hankkimalla lisää asiakasymmärrystä yritysten valokuvaustarpeista – ja aika laajastikin siitä, miten yritykset hankkivat ja käyttävät valokuvia. Kyselytutkimuksen ja haastattelujen kautta nousi esille huomioita ja ideoita, joita lähdettiin jalostamaan työpajoissa Studio PSV:n tiimin kanssa.

Iteratiivisesti kehittämällä ja valintoja tekemällä muotoituivat uudet palvelukonseptit ja tuotepaketit erilaisille yritysasiakassegmenteille. Jokaisen asiakassegmentin tarpeet täytyy ymmärtää, jotta niille pystytätään muotoilemaan uniikki arvolupaus.

Uusia tuotekonsepteja validoitiin ja testattiin potentiaalisilla loppuasiakkailla ja erityisen ilahduttavaa oli se, että uudet tuotteet saivat innostuneen vastaanoton ja aitoa rakentavaa palautetta. Testivaiheessa on tärkeää, että tuote ei ole kuitenkaan liian valmiin oloinen, jotta testaajat uskaltavat antaa siihen myös parannusehdotuksia.

Kun loppuasiakkaan ottaa mukaan kehittämiseen, niin aivan varmasti omat silmät avautuvat vielä uudella tavalla ja välitön avoin keskustelu on positiivinen kokemus kaikille osapuolille!

Palvelumuotoiluprojekti auttaa yritystä rakentamaan konkreettisia ratkaisuja asiakaslähtöisesti niin, että asiakastarve ja liiketoimintanäkökulma käyvät jatkuvaa vuoropuhelua. Onnistumisen kriteereinä voidaankin pitää ratkaisun haluttavuutta, toteutuskelpoisuutta sekä liiketoiminnallista elinkelpoisuutta.

Palvelumuotoiluprojekti on oppimisprosessi niin asiakkaasta kuin markkinasta, mutta myös palvelumuotoilusta liiketoiminnan kehittämisen menetelmänä. Ja nämä opit ovat hyödyksi yritykselle myös jatkossa.

Kiitos Studio P.S.V. tiimi mukavasta yhteistyöstä!