Strategiaprintti kehittää kyvykkyyttä, ketterää oppimista ja liiketoimintaa

Strategiaprintti kehittää kyvykkyyttä, ketterää oppimista ja liiketoimintaa

Elämme poikkeuksellista aikaa. Nopeasti muuttunut toimintaympäristö haastaa meitä sekä yksilöinä että yrityksinä miettimään suuntaa ja sen mahdollista vaihtoa nopeallakin aika välillä. Se miten onnistumme tässä, edellyttää yhdessä luotua strategiaa ja ketterää oppimista. Näin saamme mahdollisuuden vahvistaa ja hyödyntää kyvykkyyttämme uudistua haasteellisessa tilanteessa.

Kokemuksellinen työssäoppiminen strategiasprintin ytimessä

Nopeakin strategian vaihtaminen on mahdollista, jos se tukee yrityksen visiota, perustehtävää ja -osaamista. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että henkilöstö osallistuu tulevaisuuden askelten hahmotteluun ja ymmärtää samalla oman roolinsa strategian toteuttamisessa. Tämän lisäksi tarvitaan halua ja kykyä oppia, jotta voi ylipäätään onnistua uusissa tilanteissa.

Henkilöstön osallistuminen strategiatyöhön edistää myös aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä, aktiivista tiedonhakua ja ongelmanratkaisua. Parhaimmillaan koko organisaatio oppii ketterästi ja jakaa tietoa aktiivisesti. Samalla kun oppiminen skaalautuu, koko yritys uudistuu. Lopputuloksena nopeutetaan päätöksentekoa ja vahvistetaan virheitä sallivaa kokeilukulttuuria.

Mitä sitten on ketterä oppiminen?

Monimutkaisuus on ketteryyden ja arkiajattelun haastaja. Siksikin on tärkeää, että strategiatyössä pyritään yksinkertaisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Kokemuksellinen työssäoppiminen on ketterän oppimisen ytimessä. Strategiasprintissä kehittämistä tehdään sykleissä, joissa tiedon hankinta, kokeilut, palautteet ja arvioinnit vaihtelevat keskenään. Ketterä oppiminen edellyttää kykyä sietää epävarmuutta ja rohkeutta antaa luovuudelle tilaa. Näin syntyy aito mahdollisuus yrityksen uudistumiselle.

Kollektiivista älykkyyttä yhdessä tekemällä

Ketterästi oppivassa yrityksessä on kollektiivista älykkyyttä, jonka voisi äkkiseltään ajatella olevan yhtä kuin yksittäisten jäsenten älykkyyden summa. Kollektiivinen älykkyys voi olla kuitenkin paljon enemmän.

Alex Pentland on palkittu sosiaalisen fysiikan tutkija. Yhdessä tutkijatiiminsä kanssa hän on löytänyt tapoja, joilla voidaan kasvattaa kollektiivista älykkyyttä. Strategiasprintti tukee kollektiivisen älykkyyden kehittymistä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1. Strategiatyön tekeminen yhdessä

Onnistuakseen ketterä strategiatyö edellyttää huomion kiinnittämistä osallistujien väliseen vuorovaikutukseen ja empatiaan. On tärkeää, että kaikki osallistujat saavat yhtä paljon tilaa keskusteluun ja kuunteluun. Aktiivisen ajatustenvaihdon, erilaisten näkemysten sekä palautteen antamisen lopputuloksena syntyy yhdessä luotuja ratkaisuja, joihin on helppo sitoutua.

2. Aito ja innostava yhteistyö

Strategiasprintin ohjaajalla on keskeinen rooli innostavan yhteistyön edistämisessä, tehdäänpä sitä sitten kasvotusten tai verkon välityksellä. Turvallinen ilmapiiri on hyvä alusta ideoiden jakamiselle ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiselle. On tärkeää, että jokainen strategiatyöhön osallistuva voi vaikuttaa, jakaa tietoa ja myös kyseenalaistaa näkemyksiä. Kun asioista puhutaan selkokielellä, myös kynnys esittää ajattelua syventäviä kysymyksiä madaltuu.

3. Tehokas päätösten käytäntöön vienti

Ketterästi luotu strategia sisältää myös päätökset toimeenpanosta ja aikataulusta. Käytäntöön viemisessä on tärkeää hyödyntää jokaisen vahvuuksia ja tukea ryhmäoppimista, joka on usein nopeampaa kuin yksilön oppiminen. Kyvykkyys kehittyy yhdistämällä erilaisia osaamisia ja ratkaisuja.

Businesspoint™ strategiasprintin tavoitteena on yrityksen kyvykkyyden, ketterän oppimisen ja liiketoiminnan kehittyminen. Prosessin lopputuloksena syntyy selkeä ja ymmärrettävä kuvaus yrityksen tulevaisuuden tavoitteista, valinnoista ja toimenpiteistä.

Johanna Laurinen/ Businessworks

Terhi Vesterinen/ SolPoint

Blogikirjoitus on julkaistu Oulun Kauppakamarin Jäsenemme tiedottavat -palstalla 24.3.2020