Kestävän kehityksen strategia – tavataan Pohjoinen Teollisuus suurtapahtumassa 18.-19.5.

Kestävän kehityksen strategia – tavataan Pohjoinen Teollisuus suurtapahtumassa 18.-19.5.

Pohjoinen Teollisuus -messut järjestetään Oulussa 18.-19.5. Tässä teollisuuden suurtapahtumassa käsitellään mm. pohjoisen Suomen teollisuuden tulevaisuutta, kasvua ja elinvoimaa – myös kestävä kehitys on vahvasti esillä.

Businessworks on mukana tapahtumassa ja tavattavissa oululaisen Macon Oy:n ständillä tuolloin. Macon on bio- ja kiertotalouden sekä ympäristöalan asiantuntijayritys. Macon toteuttaa mm. yritysten  hiilijalanjälkilaskennat, kestävän kehityksen raportoinnit ja monia muita vastuullisen liikkeenjohdon toimeksiantoja.

SDG Sprint – vastuullisuussprintti

Businessworks ja Macon auttavat yhdessä yritystäsi kestävän kehityksen strategiatyössä. SDG-vastuullisuussprintti on strateginen, nopea innovaatioprosessi yrityksen vastuullisuusteemojen haltuun ottamiseen ja sidosryhmien osallistamiseen tulevaisuudensuuntaviivojen määrittelemiseen. Sprintin tehtävänä on kirkastaa vastuullisuuden visio ja painopistealueet sekä konkretisoida vastuullisuustavoitteet, liiketoiminnan lisäarvo ja tarvittavat toimenpiteet. Henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen strategiatyöhön tuo siihen moninkertaisesti rikastavia näkökulmia.

Tärkeää on, että tämä strategia todella muuttuu osaksi arkea, että kaikki tuntevat sen omakseen.

Asiakas

Onnistuneen kestävän kehityksen strategian merkit

SDG tasapaino eli taloudellisen-, sosiaalisen ja -ympäristövastuullisuuden tasapainon löytäminen on keskeistä, jotta voimme tehdä kestäviä valintoja pitkälle tulevaisuuteen.

Vaikuttavuus eli yrityksesi päämäärä ohjaa vastuullisen liiketoiminnan tavoitteita ja sen painopisteiden valintaa, jotta vastuullisuusteot ja -viestintä ovat vaikuttavia.

Innostavuus eli vastuullisuus on matka, johon yritys osallistaa sidosryhmänsä. Innostavat tavoitteet ja mahdollisuudet saavat tuloksia aikaiseksi. ”Be more good, not less bad.”

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön, workshop oli erityisen hyvä.

Asiakas

Meillä on monialainen tiimi ja autamme yritystäsi löytämään strategiset näkökulmat ja innovoimaan uusia vastuullisia ratkaisuja. Tehtävämme on auttaa yrityksiä kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan, toimimaan vastuullisesti ja vaikuttavasti yhteiskunnan jäsenenä ja omalta osaltaan parantaa ihmisten – asiakkaiden ja työntekijöiden elämänlaatua. Meidän tausta on bio- ja kiertotaloudessa sekä strategisessa muotoilussa ja ihmislähtöisessä kehittämisessä.

Strategiat eivät yksin tee mitään – ihmiset tekevät, kun saavat olla alusta asti vaikuttamassa strategisten haasteiden ratkaisemisessa.

Nähdään toukokuussa messuilla!