Peli, joka ei pääty koskaan

Peli, joka ei pääty koskaan

Liiketoiminnan kehittäjät puhuvat usein punaisen ja sinisen meren strategioista. Kun seilaamme punaisella merellä, kilpailemme verisesti asiakkaista. Sininen meri kuvaa uusia mahdollisuuksia ennestään tuntemattomilla markkinoilla, joilla vapaudutaan jatkuvasta asiakasarvon ja kustannusjahdin välisestä tasapainottelusta.

Sinisellä merellä kilpailu on merkityksetöntä. Tyyneen satamaan on helppo ankkuroitua myötätuulen siivittämän purjehduksen jälkeen. Kunnes kilpailijan alus siintää horisontissa.

Kirjailija ja motivaatiopuhuja Simon Sinek puhuu teoksessaan “Infinite Game” liiketoiminnasta päättymättömänä pelinä. Ei ole olemassa turvasatamaa, johon voisi asettua voittajana nauttimaan onnistumisista. Mitä kurinalaisemmin pidämme yllä liiketoimintakuntoamme, sitä ketterämmin voimme lunastaa oman paikkamme jatkuvasti muuttuvilla areenoilla.

Jatkuvaa kunnon arviointia ja kyvykkyyden kehittämistä

Yrityksen liiketoimintakuntoa on hyvä arvioida säännöllisesti. Kun siitä tulee rutiini, vahvistuu myös yrityksen kyvykkyys onnistua tulevaisuudessa. Tarvitaan jatkuvaa suunnan tarkistamista, uudistumista ja oppimista, jotta voi ylipäätään mukautua muuttuvan liiketoimintaympäristön uusiin pelisääntöihin.

Listasimme alle viisi eri näkökulmaa, joiden avulla voi arvioida omaa kuntoa bisneksessä. Miltä sinun yrityksesi tilanne näyttää seuraavista näkökulmista?

1) Olemassa olon syy

Miksi yrityksesi on olemassa?

Jokainen yritys tarvitsee onnistuakseen selkeän syyn olemassaololleen. Airbnb:n olemassaolon syy on osallisuutta edistävän palvelun rakentaminen kaikille majoittajille ja vieraille. Amazon tarjoaa verkkokauppa-alustan toisistaan poikkeaville tuotteille. Käytännössä siis olemassaolon syytä voisi kuvata ankkurina, johon turvaamme toimintamme kovassakin merenkäynnissä.

2) Tiimin keskinäinen luottamus

Millaisiksi kuvailisit yrityksesi luottamusilmapiiriä ja ihmissuhteita? Miten tämä näkyy ja millaisia tunteita se herättää asiakkaassa?

Ihmisten johtamista kuvataan usein pehmeäksi hötöksi. Todellisuudessa se on kovaa valuuttaa, joka näkyy varmasti ennemmin tai myöhemmin viimeisellä rivillä. Se on liimaa, joka kehittää joukkuehenkeä ja saa ihmisten potentiaalin käyttöön.

3) Kilpailijat, jotka auttavat kehittymään

Kuinka hyvin tunnistat arvoisesi kilpailijat?

Liiketoimintasi kannalta on tärkeää tuntea erityisesti ne kilpailijat, jotka auttavat tunnistamaan paitsi yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet, myös kehittämään toimintaa jatkuvasti. Koetko siis kilpailijasi vihollisena vai mahdollisesti lahjana, joka siivittää sinunkin yrityksesi nextille levelille?

4) Joustavuus muuttaa liiketoimintaa radikaalistikin

Kuinka rohkeasti yrityksesi tarttuu uusiin mahdollisuuksiin? Miten pidätte yllä etumatkaa tai suhtaudutte äkillisiin muutoksiin?

Liiketoiminta on täynnä myös tuntemattomia kilpailijoita, jotka muuttavat toimialan logiikkaa ja pelisääntöjä jatkuvasti. On eri asia toimia toimialan suunnannäyttäjänä ja synnyttää itse muutosta kuin reagoida hitaammin perässä. Osaamisen lisäksi tarvitaan halua jatkuvaan oppimiseen ja nopeisiin kokeiluihin. Tämä jos mikä, luo etumatkaa.

5) Rohkeus johtaa ja usko tulevaan

Uudistuminen lähtee liikkeelle kyvystä sietää epävarmuutta sekä halusta kokeilla ja oppia. Johtajana olet tärkeässä roolissa suunnannäyttäjänä, sillä halutessasi voit joko johtaa tai lannistaa tiimiäsi esimerkilläsi. Rohkeus johtaa tarkoittaa paitsi uudistumisen tarpeen ymmärtämistä, myös uskoa tulevaan sekä ihmisten voimaan oppia ja onnistua.

Kaipaatko apua yrityksesi kyvykkyyden kehittämiseen päättymättömässä pelissä? Ota yhteyttä!

Johanna Laurinen/ Businessworks

Blogi on kirjoitettu yhteistyössä SolPointin Terhi Vesterisen kanssa.