Kasvussa valikoimalla – ja ihmisillä – on väliä

Kasvussa valikoimalla – ja ihmisillä – on väliä

Pedihealth on palveleva terveydenhoidon ammattilaisen kumppani. Lastenlääkäri Seppo Similän vuonna 1986 perustama yritys tunnetaan laadukkaasta tuotevalikoimasta, luotettavuudesta sekä kyvystä tarjota lisäarvoa esimerkiksi naisten- ja lastentauteihin tai korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvissä tuote- ja laitekysymyksissä.

Kasvuyrityksenä Pedihealth kehittää toimintaansa jatkuvasti. ISO 13485 -sertifikaatti kertoo sitoutumisesta lääkinnällisten laitteiden laatuun ja jatkuvaan parantamiseen. Henkilöstön kanssa yhdessä työstetty strategia viestii aidosta halusta auttaa asiakasta Suomen laajuisesti.

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Ohjasimme Pedihealthin strategiasprintin, jonka perustana on yhdessä tekeminen. Näin strategiatyöstä muodostui vuoropuhelu, jossa yhteistä tulevaisuutta pohdittiin henkilöstön, operatiivisen johdon ja hallituksen kanssa.

Strategiasprintissä hyödynnetään perinteisten strategiatyökalujen lisäksi business coachingin ja palvelumuotoilun työmenetelmiä. Strategiaan on helppo sitoutua, kun liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista puhutaan käytännönläheisesti. Samalla saadaan kaikkien ajatukset ja osaaminen käyttöön.

Pedihealthin toimitusjohtaja Mari Nousiainen uskoo ihmisten voimaan ja potentiaaliin liiketoiminnassa:

“Työyhteisöämme voisi kuvailla Pedihealthin perheeksi, jossa jokaisen työpanoksella on tärkeä merkitys. Minulle on erityisen tärkeää saada kaikkien ääni kuuluviin strategiatyössä. Meillä on paljon osaamista ja valtavasti potentiaalia kasvaa ja kehittyä jatkuvasti muuttuvan toimialan mukana. Tulevaisuus tehdään yhdessä.”

Ajatusten laajentamista ja supistamista

Strategiasprintissä Pedihealthin tulevaisuutta mietittiin pienryhmissä ja yhteiskeskusteluissa. Vaikka skenaarioiden työstäminen ja tulevaisuuden tarinoiden kirjoittaminen veivätkin ajatukset pilvien yläpuolelle, maan tasalle palattiin nykytilaharjoitusten kautta. Kun ajattelua laajennettiin ja pian taas supistettiin, ajatukset löysivät pikkuhiljaa yhteisen polun. Näin muodostui yhteinen näkemys tulevaisuudesta, joka jalostui selkeäksi strategiakartaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi.

Pedihealthin ammattilaisuuden ytimessä on vastuullisuus, joka näkyy myös yrityksen strategiassa. Kasvu tarkoittaa jatkuvaa uudistumista, jota on tärkeää tehdä yhteisöllisesti. Hyvä asiakaskokemus- ja henkilöstökokemus perustuvat inhimillisiin kohtaamisiin sekä rohkeuteen menestyä yhdessä.

“Lupaamme henkilöstöllemme olla kannustava ja kasvua tukeva työyhteisö, jossa on ilo tehdä työtä. Tämä on tärkeä pohja myös hyvälle asiakaskokemukselle. Meille onkin erityisen tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että toimitamme tuotteet ja ratkaisut sovitun mukaisesti”, Mari Nousiainen toteaa.

Valikoimalla – ja ihmisillä – on väliä. Kiitoksia Pedihealthin perhe mutkattomasta yhteistyöstä strategiasprintissä ja paljon myötätuulta tulevaan!

Kirjoittajat

Johanna Laurinen on strategia- ja palvelumuotoilija yrityksessään Businessworks. Johanna tekee strategian, liiketoiminnan sekä uusien palveluiden kehittämistyötä muotoilun keinoin asiakasorganisaatioille, sekä auttaa organisaatioita hyödyntämään muotoilua omassa toiminnassaan.

Terhi Vesterinen on johtamisen kumppani ja Business Coach yrityksessään SolPoint. Terhi auttaa asiakkaitaan onnistumaan liiketoiminnassa kehittämällä, kouluttamalla ja valmentamalla yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita.