Palvelumuotoilulla luodaan kiertotalouden ratkaisuja

Palvelumuotoilulla luodaan kiertotalouden ratkaisuja

Muotoilu on aina nähty ihmisten tarpeiden tulkkina ja puolustajana. Muotoilun avulla luodaan ongelmista mahdollisuuksia – ylitetään raja-aitoja, uskalletaan kyseenalaistaa ja nähdä asiat uudella tavalla. Muotoilu on kokonaisvaltaista, se pyrkii huomioimaan eri sidosryhmät ja ratkaisut osana kokonaisuutta.

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen (Sitra).

Palvelumuotoilu on erikoistunut juurikin palveluiden muotoiluun ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Kuluttajat eli käyttäjät ovat keskeisiä toimijoita kiertotaloudessa ja heidän haluttomuus kiertotaloutta kohtaan viivästyttää muutosta. Ainoastaan osallistamalla kuluttajat, kiertotalous voi toteutua. Keskeisiä esteitä kiertotaloudelle, jotka täytyy käsitellä ovat heikompi palvelu, hygienia, riskienvälttely, haluttomuus luopua omistamisesta, uskomukset, asenteet, normit, tietoisuuden ja tiedon puute, vastahakoisuus, tai kuluttaja ei koe ratkaisujen arvoa. (Cognitive biases of consumers as barriers in transition towards circular economy, Singh et al. 2018)

Palvelumuotoilun avulla Laurinen pyrkii projekteissaan ymmärtämään, miksi ihmiset tekevät tiettyjä valintoja. Tätä ymmärrystä tarvitaan myös, kun kuluttajien ja asiakkaiden toimintaa halutaan ohjata kestävämpään suuntaan. ”Toivon, että jokainen näkisi itsensä kuluttajan sijaan kierrättäjänä”

Ornamo 13.9.2021 Vastuullisuuspuheesta muotoilutekoihin

Sain kunnian olla haastateltavana muotoilualan Ornamo-lehdessä (artikkeli 13.9.2021) kiertotalousaiheeseen liittyen kolmen muun asiantuntijantuntijan lisäksi. Artikkelissa tuotiin esille neljä erilaista esimerkkiä yhdistää muotoiluajattelu ja vastuullisuus. Kiertotalouteen siirtymisessä on kyse strategisesta muutoksesta sekä kulttuurin muutoksesta – siitä, miten innovaatiot lopulta muokkaavat kulttuuriamme. Monet muutokset ovat systeemisiä ja liittyvät infrastuktuureihin, mutta myös ihmisillä kuluttajina, on tärkeä rooli.

Palvelumuotoilu on ongelmanratkaisu- ja innovointiprosessi, joka lähtee käyttäjien tarpeiden syvällisemmästä ymmärryksestä. Kun oikea ongelma on ymmärretty, siihen lähdetään ideoimaan ratkaisuvaihtoehtoja monialaisella tiimillä. Ratkaisuja testataan ja prototypoidaan nopeasti ja usein, jotta tiedetään, mitkä asiat toimii käytännössä ja mitkä ei. Yhteiskehittämisen menetelmin ja kokeilevalla otteella on mahdollista löytää ja rakentaa sellaisia ratkaisuja, jotka tuottavat arvoa käyttäjille.

Businessworks/ Johanna Laurinen