Palvelumuotoilu 2020

Palvelumuotoilu 2020

Palvelusuunnittelua

Mietitkö vielä, mitä palvelumuotoilu oikein on ja mikä on sen tehtävä?

Oheisella viitekehyksellä yritän kuvata, millä kaikilla tasoilla palvelumuotoilu pyrkii vaikuttamaan yrityksessä ja mitä haasteita ratkomaan

  • Yritys osana yhteiskuntaa, eli miten yritys pystyy tekemään toiminnassaan vastuullisia valintoja ja miten se voi vaikuttaa omalla toiminnalla ja esimerkillä yhteiskuntaan ja ympäröivään yhteisöön
  • Parempaa liiketoimintaa, eli miten kehittämällä yrityksen strategiaa, liiketoimintamallia ja esim. myyntiä yritys pystyy kasvamaan kestävästi ja kannattavasti.
  • Parempi asiakas- ja työntekijäkokemus, eli millä elementeillä asiakkaan asiointia ja asiakkaana olemista tuetaan, ja erotutaan muista vaihtoehdoista. On tärkeä ymmärtää myös, että erinomainen asiakaskokemus seuraa erinomaista työntekijäkokemusta.
Palvelumuotoilun viitekehys

Miksi juuri palvelumuotoilua tarvitaan ratkomaan näitä asioita?

Palvelumuotoilu on kehittämisote, jonka ydintä ovat seuraavat periaatteet ja menetelmät:

Ihmislähtöisyys ja empatia

Ymmärrystä yhteiskunnan ja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta haetaan trendeistä (megatrendit, teknologiatrendit, kuluttajatrendit jne.) sekä kohderyhmien syvällisten haastattelujen ja havainnointien kautta. Ihmistä tulee ymmärtää osana laajempaa systeemiä, kuitenkin myös yksilöiden käyttäytymisen ja kokemuksen kautta.

Yhteiskehittäminen

Moniulotteisten ongelmien ratkominen vaatii eri näkökulmien mukaan ottamista kehittämiseen. Ennakkoluulottomastikin mietityt näkökulmat tuovat lisäarvoa ja uusia ideoita kehittämiseen. Osallistaminen on myös tapa sitouttaa loppukäyttäjiä lopputulokseen.

Luovuus

Tarvitaan yhä enemmän taitoa löytää uusia näkökulmia vanhoihin ongelmiin. Monipuolisella kehitystiimillä on mahdollista luoda omaperäisiä ja ainutkertaisia ratkaisuja.

Iteratiivisuus

Kehittämisprosessi on oppimisprosessi. Iteratiivisessa kehittämisessä toistetaan työvaiheita, kunnes on saavutettu niin toimiva ratkaisu, että se on haluttava kohderyhmälleen, teknisesti toteutettavissa oleva sekä taloudellisesti kannattava.

2020-luvulla palvelumuotoilu tulee olemaan tärkeä lähestymistapa yrityksen ja liiketoiminnan kehittämiseen, ja palvelumuotoilija johdon tärkeä kumppani. Palvelumuotoilun avulla yritys pystyy ymmärtämään asiakaskäyttäytymisen muutosta ja suunnittelemaan tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa ja yrityksen merkitystä sen asiakkaille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Kun haluat ryhtyä hyödyntämään palvelumuotoilua, kysy minulta apua. Sparraan yritystäsi strategiatyössä sekä palveluiden kehittämisessä, fasilitoin ja autan myös palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisessä.

Johanna Laurinen/Businessworks

PS. Lukuvinkkinä tässä samalla Designin uusi aalto – Merkitystä ja menestystä tälle vuosisadalle (Design Forum Finland, Ville Tikka ja Nuppu Gävert)