Uusi tiimi vauhtiin palvelumuotoiluworkshopeilla – case Oulun Yliopiston Talent Boost

Uusi tiimi vauhtiin palvelumuotoiluworkshopeilla – case Oulun Yliopiston Talent Boost

Kun uusi tiimi aloittaa uuden haasteen ja tavoitteen parissa, yhteiskehittämisen menetelmin toteutettu workshop on erinomainen tapa kohtauttaa ihmiset, näkemykset ja ideat.

Businessworksilla on ollut ilo toimia Oulun Yliopiston Talent Boost -hankkeen sparraajana ja palvelumuotoilutyön ohjaajana tänä syksynä. Hanke tähtää kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen ja pysymiseen Oulussa.

Palvelumuotoilutyö alkoi yhteisellä kick-offilla, jossa perehdyttiin palvelumuotoiluun ja sen hyödyntämiseen tässä Talent Boost -hankkeessa. Palvelumuotoilutyön aikana haetaan vastauksia neljään kysymykseen – jos vastauksia ei vielä ole valmiina, mietitään, millä keinoilla lisätietoa voidaan hakea. Kysymykset ovat:

What is? Eli mitä ymmärrämme nykytilasta ja haasteesta
What if? Eli mitä voisi olla, jos ennakkoluulottomasti ideoimme
What wows? Eli mikä tekee vaikutuksen myös kohderyhmään ja mikä ei
What works? Eli mikä toimii myös käytännössä ja mikä ei

Varsinaisissa työpajoissa sukellettiin syvemmin hankkeen päämäärään, haasteisiin ja määriteltiin yhteiset tavoitteet kehittämiselle ja toiminnoille.

Harjoituksissa pureuduttiin eri kohderyhmiin, ymmärrykseen heidän tarpeista ja miettimään keinoja, miten ymmärrystä voidaan vielä syventää ja laajentaa, jotta saadaan riittävästi loppuasiakkaan näkökulmaa kehittämiseen. Oikeiden ja toimivien ratkaisujen kehittäminen vaatii syvällistä ymmärrystä kohderyhmän tarpeista, toiveista ja tavoitteista. Kehittäjän tulee myös nähdä koko ”asiakaspolku” kansainvälisen osaajan näkökulmasta.

Palvelumuotoilutyö on iteratiivista eli kokeilevaa kehittämistä. Workshopien välillä tiimit työskentelevät ja kehittävät ratkaisuja edelleen. Mahdollisuus osallistaa eri sidosryhmiä kehittämisen matkanvarrella on tärkeää – ottaa mukaan ne ihmiset, joille ratkaisuja suunnitellaan ja joita tarvitaan onnistumiseen. Lopuksi, yhteisen tiekartan rakentaminen ja siihen sitoutuminen auttaa tiimin yhteenhiileen puhaltamista ja toimenpiteiden synkronisointia.

Keväällä palaamme vielä kertaalleen workshopin merkeissä. Silloin tiimeillä on kertynyt lisää ymmärrystä siitä, mitkä asiat toimivat käytännössä ja onko jotain turhaa, tai tarvitaanko jotain lisää.

Oulun yliopiston Talent Boost hanke on osa valtakunnallista Talent Boost -toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. Ohjelman tavoitteet on kiteytetty seuraavalla tavalla (tem.fi/talent-boost)

  1. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.
  2. Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
  3. Kansainvälisten osaajien asiantuntemus vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista.

Kiitos iloisesta ja aktiivisesta yhteistyöstä Oulun yliopiston Talent Boost -työryhmälle ja menestystä tavoitteiden saavuttamiseen!

Businessworks/ Johanna Laurinen