Onko vai eikö nyt oikea aika tehdä strategiatyötä?

Onko vai eikö nyt oikea aika tehdä strategiatyötä?

Koska olen luontaisesti optimistinen ja eteenpäin katsova, tässäkin kriisissä haluan antaa panokseni positiivisen kautta. Kirjoittaminen on hyvä tapa jäsentää asioita – samoin lukeminen on keino saada tärkeitä oivalluksia.

Elämä ei pääty tähän kriisiin, elämä jatkuu, ihmiset tarvitsevat palveluita jatkossakin, yritykset tuottavat arvoa jatkossakin. Kilpailua ja edistyksellisyyttä on jatkossakin. Ja kyllä, tähän eteenpäin katsomiseen, kuluttamiseen, kierrättämiseen ja arvon luomiseen voivat kaikki omalta osaltaan vaikuttaa.

Tiedämme, että yritysten täytyy tehdä nopeaa tilannearviota ja sopeuttaa toimintaa kohdatessaan näin poikkeukselliset olosuhdemuutokset liiketoiminnassa. En puhu nyt kuitenkaan siitä.

Sen sijaan haluan puhua siitä, miten yritykset hahmottavat tien tämän kriittisen ajanjakson yli. Näen että se on kolmivaiheinen

  1. Selviytyminen eli kaikki ne tarvittavat toimet, että yritys pysyy hengissä ja on kelvollinen siirtymään seuraaviin vaiheisiin.
  2. Uudistuminen eli miten yritys löytää itsensä uudestaan muuttuneissa olosuhteissa. Miltä osin uudet olosuhteet ovat pysyviä ja mikä on väliaikaista. Säilyykö yrityksen perustehtävä vielä uusissa olosuhteissa?
  3. Kilpailuedun rakentaminen eli pidemmällä tähtäimellä yrityksen erottautumisen ja kilpailuedun rakentaminen. Miten yritys pärjää kilpailussa, hankkii uusien asiakkaiden luottamuksen ja pysyy ylivertaisena vaihtoehtona nykyisille asiakkailleen?

Kun yritys tulee uudistumisen ja kilpailuedun rakentamisen vaiheeseen, strategiatyötä tarvitaan. Meneillä oleva häiriötilanne vaikuttaa, mutta myöskään ei voi unohtaa muita trendejä ja signaaleja, joilla on vaikutusta yrityksen tulevaisuuden menestykselle, kuten ilmastonmuutosta tai digitalisaation laajempia vaikutuksia. Eri yritykset tulevat näihin vaiheisiin eri tahdissa.

Strategiatyön tulee olla jatkuvaa sen sijaan että se olisi harvoin – kerran vuodessa tai kahdessa – läpikäytävä strategiaprosessi. Yrityksellä tulee olla kyky kuunnella ja havainnoida sidosryhmiä ja asiakaskäyttäytymistä. Sen tulee jatkuvasti arvioida tulevaisuusskenaarioita ja kulkemaansa tietä niitä silmällä pitäen. Strategiaa täytyy myös koetella ja hakea todisteita sen toimivuudesta kokeilujen kautta. Samoin dataa ja analytiikkaa tulee hyödyntää tuomaan oleellista mittaus- ja ennakointitietoa. Yrityksen täytyy muokata organisaatiorakenne ja roolit sellaiseksi, että se voi toteuttaa tätä jatkumoa.

Entä miten pääset vauhdikkaasti ottamaan strategiatyön haltuun ja luomaan yhteisen uuden tarinan ja tarkoituksen yrityksellesi?

Autamme sinua tässä.

Strategiasprintti on yhteiskehittämisen muoto strategisten ongelmien ratkaisemiseen ja yrityksen strategian kirkastamiseen. Monialainen näkemys yrityksen tulevaisuuden suunnaksi ja yhteishengen luomiseksi – sitoutumiseksi – luodaan suunnittelemalla strategia ja ratkaisu yhdessä. Voit osallistaa strategiatyöhön haluamasi sidosryhmät, erityisesti henkilöstösi. Saat ohjauksen, fasilitoinnin ja näkemystä strategian kirkastamiseen ja toteuttamiseen meiltä asiantuntijoilta. Konkretisoimme strategiatyön toimenpiteiksi. Yhdessä suunniteltu on yhdessä tehtävissä!

Kun olet luonut tilannekuvan ja haluat katsoa yhdessä sidosryhmiesi kanssa seuraavia askelia, ole meihin yhteydessä. Uuden liiketoiminnan kehittämiseksi voit hakea myös tukirahoitusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Neuvomme tarvittaessa näissäkin eteenpäin.

Johanna Laurinen/ Businessworks

Tarjoamme yhdessä Terhi Vesterisen (SolPoint) kanssa ohjausta strategiatyöhön. Toteutamme sen ketterästi Businesspoint™ strategiasprinttinä. Olemme tarpeen mukaan käytettävissä myös toimenpiteiden toteuttamisessa.