Miten voin kehittää luovuutta ja olla parempi palvelumuotoilija?

Miten voin kehittää luovuutta ja olla parempi palvelumuotoilija?

Create-teksti

Palvelumuotoilussa kehitetään ratkaisuja ihmisten arjen parantamiseen ja liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseen. Tässä työssä tarvitaan luovuutta – ja prosessi itsessään on rakennettu myös niin, että se tukee luovaa ongelman ratkaisua.

Mielenkiintoista kuitenkin on, mitä luovuus oikein on ja miten sitä voi itsessään kehittää.

Luovuus on yksi tämän vuosisadan avaintaidoista. Tulevaisuuden tutkija Markku Wilenius kuvaa Ylen nettiartikkelissa, että tarvitaan yhä enemmän taitoa löytää uusia näkökulmia vanhoihin ongelmiin. Tuoreiden näkökulmien hakeminen vaatii ajatukselta liikkuvuutta. Sitä voi kehittää ottamalla sekä oikea että vasen aivopuolisko käyttöön: tiedollisen oppimisen rinnalle myös luovuus. (Yle.fi, Tulevaisuus 4.8.2019)

Luovuudesta on kirjoitettu paljon ja innostuin etsimään netistä muutamia kirjoituksia sen ääreltä.

Luovuus on ihmisen kyky tuottaa uutta, joka on ainutlaatuista, omaperäistä, esteettistä ja harmonista, epätavallista tai nerokasta. Luovuuden tuotos syntyy neljän vaiheen kautta, joiden ymmärtäminen helpottaa omassa luovassa prosessissa, esimerkiksi artikkelin kirjoittamisessa. Vaiheiden kestoa tai vuorottelua ei voi etukäteen tietää, mutta niiden tunteminen antaa rauhan luovalle työlle:

  • Valmistautuminen ja ongelman löytäminen. Jotta synnytät valmiudet uuden tuottamiselle, ole utelias, hakeudu uusiin maisemiin, tapaa uusia ihmisiä ja muuta omia toimintamallejasi. Tärkeää on vaihtaa näkökulmaa ja irrottautua rutiineista.
  • Hautominen eli kypsyttely. Hanki lisätietoa ongelman ratkaisuun liittyen, kirjoita ja piirrä itsellesi muistiinpanoja, jotta konkretisoit havaintosi ja ajatuksesi. Ongelma hautuu alitajunnassa, joten vietä aikaa myös itseksesi omissa ajatuksissa, ja rentoudu liikkumalla, koska se vähentää stressiä ja jännitystä, jotka ovat luovuuden esteitä.
  • Oivallus. Ahaa-hetki, tilaisuus konkretisoida uusi idea ja asia, kirjoita tai piirrä se ylös. Kerro ideasta myös muille – valmistaudu kuitenkin puolustamaan ideaasi, koska muut eivät välttämättä heti ymmärrä sitä
  • Todentaminen. Lopuksi arviot itse ja muiden kanssa ajattelutyön tulosta.

Itse ihailen usein luovuutta visuaalisessa esittämisessä. Visuaalisessa suunnittelussa on työtä ohjaavia periaatteita, jotka auttavat luovassa työssä – antavat sille raameja ja kriteereitä. Joita voi noudattaa tai käyttää omaleimaisella tavalla. Usein rajoitteita (creative constraints) tarvitaan inspiroimaan parempaa ajattelua ja kyseenalaistamaan nykytilaa.

Esimerkkejä muotoiluperiaatteista visuaalisessa työssä ovat mm. kontrasti, tasapaino, painotus, liike, valkoinen tila, mittasuhteet, hierarkia, toisto, rytmi ja kaava. Kun nämä elementit tuntee hyvin ja tiedostaa, luova työ niiden ympärillä on helpompaa ja tehokasta.

Joka päivä varaa hetki luovuudelle, tee jotain luovuuttasi herättelevää ja salli itsellesi aikaa kirjoittaa ja piirtää ajatuksiasi ylös.

Ajatuksia lainattu Graham Wallasin (1926) Luovasta prosessista sekä Taidekurssit.fi: ”9 ajatusta luovuuden kehittämiseksi”

Johanna Laurinen/Businessworks