Mitä seuraavaksi – onko palvelun muotoilu aina minimalistista?

Mitä seuraavaksi – onko palvelun muotoilu aina minimalistista?

Minimalismi on ollut keskeinen ja näkyvä muotoilun suuntaus oman arvioni mukaan ainakin viimeisen vuosikymmen, kun mietin omaa kokemusmaailmaani. Tutuksi ovat tulleet Steve Jobs ja Applen tuotteet, kuin myös Marie Kondon ”konmaritus” kodin järjestämisessä. Minimalismin perusajatus on karsia kaikki turha, keskittyä olennaiseen ja kyky pelkistää – on kyse sitten kodista, käyttöliittymästä tai palvelukokemuksesta. Myös itselleni minimalismi on erittäin mieluista, siinä on harmoniaa ja kauneutta, ja sitä on toteutettu tämän päivän arkielämässä hienosti.

Nopealla googlauksella selvisi, että itse palvelumuotoilun voisi jopa ajatella olevan minimalistista: ”Palvelumuotoilu on luonteeltaan minimalistista eli asiakkaan käyttökokemus pilkotaan varsin pieniin osiin. Palvelupolkua tutkitaan ’milli milliltä ja sekunti sekunnilta’. Tämä mahdollistaa asioiden kehittämisen ja pienten yksityiskohtien hiomisen.” Tällä tavalla on saatu iso työ tehtyä monien palveluiden asiakaskokemuksen parantamisen suhteen viime vuosina.

Itse haluaisin ajatella kuitenkin tulevaisuutta vielä vähän eri tavalla. Palvelumuotoilussa voimme ammentaa eri taiteen ja muotoilun suuntauksista. Palvelumuotoilu on itsessään kehittämisote, joka lähtee liikkeelle syvällisen ymmärryksen hankkimisesta tutkimuksen kohteesta. Kehittäminen etenee iteratiivisesti osallistamalla eri sidosryhmiä, sekä rohkeasti ideoimalla ja testaamalla ratkaisuja aikaisessa vaiheessa.

Palvelumuotoilussa voimme ammentaa eri taiteen ja muotoilun suuntauksista.

Sen sijaan, että haluamme vain pelkistää palvelua ja asiakaskokemusta sen helppokäyttöisyyden vuoksi, mitä jos hakisimme ihan muista taiteen ja muotoilun suuntauksista ideoita? Vastakohtana tässä voisi ajatella vaikka postmodernimia, joka korostaa ironiaa, huumoria ja leikkisyyttä. Näitä asioita kohderyhmälle sopivalla tavalla muotoiltuna voisi löytää ihan uudenlaista yllätyksellisyyttä ja elämyksellisyyttä myös palveluihin. Tai vaikka surrealismin mystisyyttä, taian- ja unenomaisuutta – uusin teknologia antaisi uusia mahdollisuuksia tällaisten kokemusten toteuttamiseen – pelien lisäksi myös palveluissa.

Kun perusasiat on kunnossa, voisi sanoa, että artisteja ja luovuutta tarvitaan tulevaisuuden palveluiden rakentamiseen – palveluiden, jotka viestivät yrityksen arvoista, luonteesta ja minkä avulla palvelu voidaan räätälöidä kohderyhmää puhuttelevaksi!

Johanna Laurinen/ Businessworks