ME/2020 – tehdään yhdessä tästä vuodesta uuden alku

ME/2020 – tehdään yhdessä tästä vuodesta uuden alku

Jokaisella yrityksellä alkaa olemaan jonkinlainen käsitys siitä, miten tämä poikkeustilanne vaikuttaa omaan liiketoimintaan. Nopeaa reagointia on tarvittu ja tarvitaan vielä lähiaikoina lisää tilanteeseen sopeutumiseksi. Mutta yhtälailla lisätietoa ja näkemystä tarvitaan tulevaisuuden vaihtoehtojen punnitsemiseen ja suunnan löytämiseen.

Miten tästä eteenpäin – oletko tunnistanut uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai oletko avoin niiden etsimiselle?

Yrityksellä on huippuihmiset töissä, huippuosaamista ja erinomainen tiimihenki. Se ei ole hävinnyt mihinkään. “Asiakaskäyttäytymisessä” on tapahtunut äkillinen rytmihäiriö ja kenties se osittain muuttuu myös pysyvästi. Vain pakolliseen investoidaan ja satsataan, ja se on oltava saatavissa digitaalisesti.

Miten siis voisit uudistaa yrityksesi strategiaa, liiketoimintamallia ja palveluita yrityksen ydinosaamiseen pohjautuen?

Voitteko reagoida tilanteeseen tarjoamalla nopeasti niitä palveluita ja resursseja, joille on tarvetta ja kysyntää? Vai syntyykö ydinosaamisen ympärille uusia liiketoiminta-alueita – tulevaisuuden menestys- ja kasvumahdollisuuksia?

Mitä ne ovat, vaatii ajattelu- ja innovaatiotyötä. Haluatko ottaa oman henkilöstön ja muut sidosryhmät myös siihen mukaan?

Me olemme kaksi ammattilaista tukemaan teitä uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Autamme teitä ajattelemaan rakentavalla ja ennakkoluulottomalla kysymisellä. Fasilitoimme yhteiskehittämisen, jotta kaikkien ääni, ideat ja kokemukset saadaan kuuluviin. Tuomme mukanamme ulkopuolisen silmät, jotka näkevät eri asioita. Ja tuomme kokemuksemme viedä tällainen uudistumistyö onnistuneesti toteutukseen saakka.

Tehdään yhdessä tästä vuodesta uuden alku!

Johanna/ Businessworks

Terhi/ SolPoint