Hunch of a problem – matkalla ideasta liiketoiminnaksi?

Hunch of a problem – matkalla ideasta liiketoiminnaksi?

Innostun joka kerta, kun saan auttaa asiakkaitani heidän ideoiden ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Tällä kertaa tilanne olikin vähän erilainen, koska meillä itsellä oli ”hunch of a problem” ja innovaation siemen asiasta, joka ei lähtökohtaisesti ollut sitä meidän omaa asiantuntijuutta ja sen kaupallistamista.

Ongelma, jonka olimme tunnistaneet liittyy vessakokemukseen.

Toki olemme ns. kokemusasiantuntijoita, eli itse myös julkisten vessojen käyttäjiä – lomailemme, matkailemme ja retkeilemme. Näissä tilanteissa yleisissä vessoissa käynti on usein äärimmäisen ikävä kokemus – mutta vessakäyntejä ei pysty ihan loputtomiin välttääkään.

Lähdimme ideoimaan ratkaisua ongelmaan tiimimme erityisosaamisen pohjalta – markkinoinnin, palvelumuotoilun ja designin. Idea on kehittynyt keskustellessamme ja päätimme, että ennen kuin mietimme seuraavia steppejä, varmistamme kevyellä kyselyllä, onko tarvetta oikeasti olemassa, myös muiden kuin meidän ideoijien mielessä. Halusimme validoida ennen eteenpäin menemistä, onko tämä ongelma todella muidenkin mielestä olemassa.

Kartoitimme sähköisellä kyselyllä kaupunkilaisten, matkailijoiden, lomailijoiden ja paikallisten ihmisten tunteita ja kokemuksia kaupunkien yleisten vessojen käytöstä. Yleisiä vessoja löytyy mm. ostoskeskuksista, kahviloista, ravintoloista, hotelleista, julkisilta paikoilta jne. Kartoituksella halusimme selvittää, miten ihmiset toimivat ja minkälaisia kokemuksia heillä on yleisten vessojen käytöstä Suomesta tai ulkomailta. Saimme erinomaisen hyvin vastauksia, joten aihe herätti selvästi tunteita!

Osaamisemme kautta hahmotimme nopeasti, missä innovaation ydin on. Meille on muodostunut näkemys siitä, miten uutta innovaatiota voisi lähteä kokeilemaan minimituotteen (MVP) avulla ja miten liiketoimintamalli pyörisi.

Palvelumuotoilijana koen innovaation kehän – haluttavuus, toteutettavuus, elinkelpoisuus – olevan merkittävässä roolissa idean todeksi tekemisessä.

Uskon että tämä ei jää viimeiseksi kirjoitukseksi aiheestamme, koska tiimi on innoissaan ja kanssakulkijat – varsinkin kyselyssä mielipiteensä kertoneet, ovat meitä kannustamassa!

Businessworks/ Johanna Laurinen