FORE-tulevaisuussprintti™ – kehitä yritystäsi tulevaisuusnäkemykseen pohjautuen

FORE-tulevaisuussprintti™ – kehitä yritystäsi tulevaisuusnäkemykseen pohjautuen

Uusi vuosi ja hyvä aika katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Tehdään tästä vuodesta vielä entistä upeampi!

Haluatko oppia tulevaisuusajattelua ja hahmottaa syvällisemmin sellaiset muutostekijät ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat sinun yrityksesi tai organisaatiosi menestykseen tulevaisuudessa?

”Ei ole yhdentekevää, millaisista tulevaisuuksista unelmoimme, sillä tulevaisuuskuvilla on vaikutusta nykyhetken toimintaan ja sitä kautta tulevaisuuden muotoutumiseen. On tärkeää uskaltaa ajatella radikaalisti toisenlaisia toivottavia tulevaisuuksia ja samalla hyödyntää uhkakuvia muistuttamaan meitä siitä, mikä meille on tärkeää.”

Sitra 1/2021, Vaikuta tulevaisuuteen – Haasta, kuvittele ja toimi

Businessworksin FORE-tulevaisuussprintti™ on nelivaiheinen strategiamuotoilutyö, joka alkaa ohjatulla tulevaisuuden kuvittelulla ja rakentamisella. Osallista yrityksesi avainhenkilöt tai koko tiimi vaihtamaan näkökulmaa arjen tekemisestä yhteisen tulevaisuuden pohdintaan.

FORE-tulevaisuussprintin ensimmäisen vaiheen eli Tulevaisuuspajan ohjaa Toimisto2030 Silja Huttunen, Oivalluttaja, CEO. Silja on myös Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajan koulutettu vetäjä, joten hänellä on vahva osaaminen ja ymmärrys tulevaisuustyöskentelystä. Siljan ajatuksiin voit tutustua myös tämän blogitekstin kautta: Epävarmuuden hyväksyminen on toivon ystävä (Sitra, vierailija)

Tulevaisuudenkuvan pohjalta yhteiskehittäminen jatkuu strategiatyöpajojen merkeissä valituille sidosryhmille, esim. osakkaille ja henkilöstölle. Tulevaisuussprintin lopputuloksena syntyy strategiakonsepti, joka on elävä ja sisältää konkreettisia toimenpiteitä kokeiluille, kehittämiselle ja toiminnalle. Lähes yhtä tärkeää kuin lopputulos on prosessi eli osallistujien yhteinen sitoutuminen ja oppiminen koko tulevaisuus- ja strategiaprosessin aikana.  

Strategiamuotoilutyön fokus ja tavoite voi liittyä esim. liiketoimintastrategiaan, tuotestrategiaan tai minkä tahansa muun strategisen haasteen ratkaisemiseen – yhdessä.

FORE tulee englannin kielestä foresight, joka tarkoittaa strategista ennakointia, ilmiöiden, trendien ja signaalien tunnistamista ja niiden vaikutusten arviointia.

FORE -tulevaisuussprintti™ on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä isompien yritysten ja organisaatioiden tiimeille. Sen toteuttaa yhteistyössä Businessworks ja Toimisto2030.

Palvelun sisältö

Tulevaisuustyöpaja 3 h

Strategiatyöpaja (osakkaat) 3 h

Strategiatyöpaja (henkilöstö) 3 h

Strategian konseptointi ja dokumentointi

Työpajat voidaan toteuttaa online tai paikanpäällä.