Emic ja etic asiakasymmärrystyössä

Emic ja etic asiakasymmärrystyössä

Vahvistat empatiataitojasi ja saat parhaan ymmärryksen tutkimuksesi kohteesta, kun hyödynnät ketterästi kahta eri lähestymistapaa – emic ja etic.

Emic tarkoittaa, että asettaudut osaksi tutkimuskohdettasi. Osallistut sen tapahtumiin, teet sen tehtäviä – koet asiat sisältäpäin. Pystyt näin ymmärtämään tutkimuskohteesi ajattelu- ja toimintatapoja, sitä miten he jäsentävät asioita, minkälaisia käyttäytymissääntöjä heillä on ja miten he selittävät asioita. Tutkimuskohde on ehkä yrityksesi tavoittelema uusi kohderyhmä, jonka tarpeita haluat ymmärtää paremmin sen lähtökohdista käsin.

Etic sen sijaan tarkoittaa, että havainnoit tutkimuskohdettasi ulkoapäin, yrität nähdä siinä toistuvia toimintamalleja. Pystyt ulkopuolisena myös havaitsemaan asioita, mitä tutkimuskohteesi ei itse välttämättä huomaa. Tai voit tunnistaa asioita, jotka toistuvat myös muissa tutkimuskohteissa ja tehdä näin ihan uusia löydöksiä.

Emic ja etic ovat molemmat antropologiasta tuttuja lähestymistapoja kenttätyöhön. Vaihtelemalla lähestymistapoja saat sekä monipuolisen ymmärryksen kulttuurista, mutta pystyt samalla ulkopuolisen silmin analysoimaan, mitkä asiat ovat todella merkittäviä tutkimuksen tavoitteen kannalta.

Paras tutkimustyökalu on muistiinpanot. Perinteisesti ihan paperi ja kynä, tai loistavasti myös muut tavat dokumentoida havaintoja kuten videot, valokuvat ja muut digitaaliset muistiinpanot.

Asiakasymmärrystä hankkimalla luot uutta potentiaalia liiketoiminnan kehittämiseen. Voit löytää aikaisemmin tunnistamattomia kipupisteitä tai täyttymättömiä tarpeita, joissa on sinulle bisnesmahdollisuuksia. Asiakaskeskeisen liiketoiminnan ytimessä on ajatus, että liiketoiminnan ja uusien palvelutuotteiden avulla helpotamme asiakkaan elämää ja luomme uusia elämyksiä. Tärkeintä on ensin löytää ne asiat, mitkä tuovat asiakkaalle arvoa.

Asiakasymmärrystyössä voi lähteä pienestä liikkeelle, mutta älä jätä sitä tekemättä. Kokemusten kautta tutkimustavat jalostuvat ja löytyy myös itselle mieluisimmat tavat hankkia ja dokumentoida tietoa.

Ja apua saat aina, esimerkiksi Businessworks auttaa!

Johanna Laurinen/ Businessworks